måndag 21 maj 2012

Karma 2012 bete fångar fisk

Ett av mina Välgörenhetsbeten var en burns i Gädd färg, detta bete syns i käften på dessa gäddor.
På andra sidan linan stod Roger Karlsson.


Inga kommentarer: